Blogi

Viestinnän mittaamisen trendit 2018

25.1.2018

Mitkä voisivat nousta viestinnän mittaamisen trendeiksi vuonna 2018? Pähkäilimme kokemuksiani, katsoimme kristallipalloa ja alla ovat omat havaintoni.

 

 1. Mitä jää viivan alle, se kiinnostaa edelleen viestijöitä tänäkin vuonna eli mikä on viestintätyön euromääräinen hyöty. Mittaamisen painopistettä pitää siirtää yhä enemmän viestinnän vaikuttavuuteen eli tuloksiin, eikä mitata pelkästään tuotoksia kuten mediaosumia tai tyytyväisyyttä. Tavoitteena on siis tietää, mitä jää, kun tuloksista on vähennetty kustannukset.

 2. Keskity olennaiseen. Olennaista ei ole viestinnän tuotosten määrä, vaan kuinka hyvin tuotokset tukevat liiketoiminnan tai yhteisön tavoitteita. Kuinka suuri osuus tuotoksista konversoituu toiminnaksi? Tässä on se villakoiran ydin.

 3. Vertaa itseäsi kilpailijoihin. Tee verrokkianalyysejä kilpailijoista strategiseksi voimavaraksi. Mitkä ovat parhaat käytännöt? Paras verrokki ei välttämättä ole alasi suurin yritys, vaan samalla alueella olevat samankokoiset yritykset.

 4. Kerää ja jalosta mittaridataa sekä omasta että ansaitusta mediasta samaan paikkaan, josta voit tehdä jatkoanalyysit ja parantaa toimintaasi.

 5. Jaa mittaridataa ja analyysia muille avainhenkilöille kuten brändi- tai myynnin ammattilaisille. Seuraa viestinnän mittareiden lisäksi rinnalla myös muita mittareita kuten myyntiä tai markkinaosuutta.

 6. Jalosta mittaridataa esimerkiksi sosiaalisesta mediasta eteenpäin, jolloin hahmottuvat paremmin kohderyhmien preferenssit ja muut kiinnostusasteet.

 7. Määrittele viestinnän tavoitteet, jotta ne tukevat koko organisaation tavoitteita. Aseta tavoitteet kaikille tasoille (tuotos, vaikutus, lopputulos). Aseta määrällisten tavoitteiden lisäksi myös laadullisia tavoitteita. Tavoitteen asetannassa pätee SMART-periaate. Ole täsmällinen. Onko tavoite mitattavissa? Onko tavoite saavutettavissa resursseilla? Onko tavoite relevantti? Onko se aikaan sidottu?

 8. Keskity muutamiin avainmittareihin, jotka antavat olennaisia vastauksia.

 9. Keskity määrällisten mittarien lisäksi laadullisiin mittareihin kuten tiedon määrään, viestien sitoutumisasteeseen tai asenne- tai käyttäytymismuutoksiin. Yksittäiset kommentit voivat johtaa uudistuksiin asiakaspalvelussa tai tuotekehityksessä.

 10. Lopuksi: kehitä mittareita siten, että kysy: mihin viestinnällä pyritään vaikuttamaan ja mitä halutaan saavuttaa tai ehkäistä?

Please reload

Hyvä asiakassuhde vaatii enemmän kuin viestinnän osaamisen

4.3.2019

1/3
Please reload

Viimeisimmät uutiset
Please reload

Archive
Please reload

© Viestintätoimisto VCA Oy

info@vca.fi   |   Punavuorenkatu 2 A 3, 00120 Helsinki   |   Rekisteriseloste

 • Facebook Basic Black
 • Black LinkedIn Icon