Viestintätoimiston kulmakivet

Integrointi

Mainonnan ja viestinnän yhdistäminen säästää aikaa ja parantaa markkinointiviestinnän tuottavuutta. Viestintä ja mainonta eivät kilpaile, vaan täydentävät ja tukevat toisiaan. Brändin rakentaminen on johdonmukaista ja viestit pysyvät yhdensuuntaisina, olipa käytettävä markkinointiviestinnän keino mikä tahansa.

Laatu

VCA on Suomen ensimmäinen laatusertifioitu viestintätoimisto. Laadukkaaseen toimintatapaamme kuuluvat mm. projektien tarkka seuranta, aikataulujen pitävyys, standardoidut raportointimallit sekä luotettavat varmistusjärjestelmät. Laatusertifiointi velvoittaa VCA:ta jatkuvasti korkeatasoiseen toimintaan sekä saavutettujen tulosten ja asiakastyytyväisyyden säännölliseen seurantaan.

Kuuntelemisen taito ja osaaminen

Markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus on vuoropuhelua ja kumppanuutta. Siksi perehdymme asiakkaidemme toimintaan kokonaisvaltaisesti käymällä yhteistyön alussa läpi tavoitteet, toimintaperiaatteet ja arvot. Yhteistyön jatkuessa seuraamme asiakkaidemme toimialaa ja kuuntelemme heitä herkällä korvalla. Tuloksellisuuden varmistamiseksi kehitämme jatkuvasti työkalujamme ja osaamistamme asiakkaidemme tarpeiden mukaan. 


Periaatteemme näkyvät myös tuloksissamme.
Alan kattojärjestön MTL:n teettämässä alan yritysten asiakastyytyväisyystutkimuksessa olemme sijoittuneet säännöllisesti kärkiyritysten joukkoon. Asiakkaamme kiittivät meitä erityisesti asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisestä, ongelmanratkaisukyvystä, projektinjohto-osaamisesta sekä aikataulujen pitävyydestä.Viestintätoimisto VCA Oy • Punavuorenkatu 2 A3, 00120 Helsinki • puh. (09) 680 3030

 

Edison