Tutkimus

Tesso-lehden tavoittavuus- ja lukijatutkimus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee sosiaali- ja terveysministeriön kanssa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja päättäjien erikoisaikakauslehteä, Tessoa. Lehtiuudistuksen  jälkeen THL ja STM päättivät tehdä kehitystyön peilaajaksi tavoittavuus- ja lukijatutkimuksen, jonka toteutti Viestintätoimisto VCA. Tutkimuskokonaisuus jakaantui kahteen osaan: Tesso-lehden tavoittavuusselvitykseen ja lehden lukijatutkimukseen.

Aluksi selvitettiin lehden tunnettuus puhelinhaastatteluilla toukokuussa 2013, sitten kartoitettiin lukijoiden mielipiteitä laajan verkkokyselyn avulla. Vastaajat verkkokyselyyn rekrytoitiin puhelinhaastatteluilla. Kohderyhmänä oli sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstö, yli 322 000 henkeä. Kohderyhmät jaettiin viiteryhmiin, joille määriteltiin ositettu otos ja sen perusteet.

Lämmöllä-lehden lukijatutkimus

Öljyalan Palvelukeskuksen öljylämmitysasiakkaille suunnatussa Lämmöllä-lehdessä 1/2011 toteutettiin tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää lehden lukijakunnan näkemyksiä lehdestä sekä kartoittaa lehden lukemista, mielipiteitä, tyytyväisyyttä ja hyödyllisyyttä.

Kyselyyn vastasi n. 3500 lukijaa, joiden vastauksista saimme arvokasta tietoa lehden hyödyllisyydestä öljylämmittäjille ja toiveita tulevia lehtiä varten.

Muita tutkimuksia:

 • Envault Corporation – Kohderyhmien salausratkaisujen käyttö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sidosryhmätutkimus
 • Selvitys rakennusalan työnjohdon koulutusohjelman opiskelijoiden profiilista
 • Työministeriö – Parempi Suomi/PK-yritystutkimus ja seurantatutkimus
 • Työministeriö – Työllisyysohjelman loppuseminaarin ennakkotutkimus
 • Unidrain – Markkinatutkimus asentajille, arkkitehdeille ja myyjille
 • Keudan markkinointiviestinnän tarveselvitys ja kohderyhmäanalyysi
 • Maahanmuuttoviraston sidosryhmäanalyysi
 • Opetus-ja kulttuuriministeriö – ammatillisen koulutuksen vetovoiman lisääminen
 • Keudan sidosryhmälehtitutkimus
 • FSP Finnish Steel Paintingin sidosryhmälehden lukijatutkimus, asiakastutkimuksia
 • Politiikan toimittajien kuntavaalikysely
 • Ammatillisen koulutuksen vetovoiman parantaminen
 • Fennia – lukijatutkimus
 • Are – Areena-lehden lukijatutkimus
 • Uponor – mielikuva- ja mainonnan tunnistettavuuskysely


Viestintätoimisto VCA Oy • Punavuorenkatu 2 A3, 00120 Helsinki • puh. (09) 680 3030

 

Edison