Tutkimus

Tarjoamme monipuoliset tutkimuspalvelut, joilla voidaan mitata markkinointiviestinnän tuloksellisuutta. Mittaamme suunnitellusti ja systemaattisesti viestinnän vaikuttavuutta kohderyhmissä. Palvelemme yrityksiä ja julkista sektoria tutkimustarpeissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Tavoitteena on tutkia tuloksia ja peilata niitä asetettuja tavoitteita sekä perusviestejä vastaan. Tulokset tarjoavat konkreettiset perustelut tulevalle toiminnalle ja viestinnän suunnitelmille. Analysoinnissa hyödynnetään nykyaikaisia tilastonkäsittelyohjelmistoja.

 • Bränditunnettuuden sidosryhmäkyselyt
  Mittaamme suunnitellusti brändiarvostuksen ja mielikuvien välistä eroa. Annamme suositukset parannustyölle.
 • Esitestaukset
  Testaamme liikemerkkejä ennen brändiuudistusta ja mittaamme liikemerkkien elementtien tunnistettavuutta.
 • Lukijatutkimukset
  Mittaamme lehden vaikuttavuutta ja tarjoamme suuntaviivoja lehden kehittämiseen.
 • Media-analyysit
  Mittaamme suunnitellusti viestintäohjelmien mediaosumia.
 • Mainetutkimukset
  Mittaamme yhteisön ja puhemiehen maineen mielikuvia valituissa kohderyhmissä.

TutkimusreferenssejämmeViestintätoimisto VCA Oy • Punavuorenkatu 2 A3, 00120 Helsinki • puh. (09) 680 3030

 

Edison